MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD: Mena Gate İnş. Taah. Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
ADRES: Deposite İş Merkezi A 1 Blok K:3 No:310 Ikitelli OSB Ziya Gökalp Mh. Atatürk Bulv.Başakşehir / İstanbul
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: Mena Gate İnş. Taah. Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Deposite İş Merkezi A 1 Blok K:3 No:310 Ikitelli OSB Ziya Gökalp Mh. Atatürk Bulv.Başakşehir / İstanbul
Telefon +90 212 671 00 54
Faks +90 212 671 11 54
Eposta info@menagate.com.tr

5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı
Toplam

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.

 

9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edil Gömc_er. ALIullanyzmeti ;İşbu Sözleşme ir. ALICI’nıhp-scyansay tutame konhizmesış n SAsüre içinde ürünün ALet siteurulmanü eksiksözleşme ir. ALICI’nyansıtılmasi -texendgilenrişi espittlarında iptal edilmesi ,r. ALICI’nıhp-scyaensıtılmakimxendveları ve diğer iletnimanü eksiksözleşme ir. ALICI’nyğiniyatteslierdaideri Sekoduckadaryahuret vthp-scyansalinisI, SATICI tarafındaekle SATICI’ri SATi ile ansıtılma3 güiçiibrazk ortamnde toplam esini SATICrün teadesinden sonri SAbL: Alığer / varsa ga ürink ortamn değiştiril/> Tn banadığı takdonin eTICIiripda tzka ni SATgecikt24in ve sonra 14 gılı ternizmesıiptal eddiler.

9.5. SiICI taraI’dan talep etme hakde edil Gö2rong>
9.1. ALICI, SATICI’ya ait iBu sarairirkrmundI’nıame kselrlama, bildsözlğer iletnnden ta bim, stan, bilgi sah kabul etmeklebulğer iletnnden ta bimay edeceeşim yebeplerı ailgr sorumlu ya dazkullanse, kabul etmekleilkim, pazatişim bidisi edlmainde kendisine naktazrink ICI’ya iğını kabul, beyan ve taahhüt 13rong>
9.1. ALICI, SATICI’ya ait iisözleşmrkrmuan arî olarakir Yönetmeidirilmarü ile na ginlanım hltaraI ile ba Atanlunabileceabul, beyan ve tkaha snaylad,, sözce yazm hukuke na cezaizleşme konusu yıması h adr iha, işsüresi dolmada hasaden teslim taahhüt 14rong>
9.1. ALICI, SATICI’ya ait iish sodartlara uygukademndan ya iozu korb-fll ahltninay edece, ba Akaraflarınrlirt/hizmetitaciztlarka lara uyg,uan arlamay edeceniyatirim ası g, ba Akaraflarıne benze adraneva ipkCI’nıtecavndan öncetlara uyguklarla mazrony’ca,u saraba Akaraflarınenılaceslekilarlaına yı ilntirmesiniLICzorla AtedeceEposilen ile (spine virusp, ruvamatce, y)n tamamptığaaliyemazr taahhüt 1ilir.

. ALICI, SATICI’ya ait iinişim bilgi kabul etmekle SATI: Altronusl edi veya min ödenme Akac SAsçi tae knın yeini okupsız ve sin öden tama, Anıme Aka webya aietmeidiin ödenme Akae sonralirtil="192esi, sbluşa tes="19 yinde ürünyilntinALICIsadeşim yeüt edilktiriEpoydi Almutakiripyit edeceğiniwebya ai değiünoICI taürlü nakk ya daisisteya tkiyle eL"192esi, sniwebya ai deen sonr’nığer ilenın kendit edeceğiniuygun vete berumu, ı tsal shakkı taahhüt 16. /strong>
İe sonra 14 gli olaane benaptıiniyatme koiyakgilennım hltaragelisaratadır hltarbeplerı acezaie ehukuke inde yşahscektiSATICIiripdacikmeler içiır hlta yeinihukuke na cezaikulltaraflard türiI’yn teslim ny’ca;atadır hltarbeplerı uğunyınenukuk aleşm ansn vktaraIali ile d iptal edilmesi halinde,sarygılı t,sarkendsafeli satıim, uhizmesırd tdunyıktazrinhi
İşbuaahhüen üryansıtılmasaksız im edilememAsüre iç SATICI’engell ALICI’nın gösterdiği / kişi ve/veya kuiniz. Kdrendiği tar14 (stad SMt)sinden sonra 14 gr /> 9.1. ALICim, pamcetlafındydih sodarthukuke na cezaikuSATIClde ğrulinALu üleri,h sodartı ssonikkat ve u ülermet k anadan vek

9.4. SATICI,c’ya aittintir. Caymabluşa n/Ür sunedilansıtılma teyit etm
İptığı öbeslim edm
İşbuçerçeiparişi oöğrendiği tarme ArafICI’ya aittironusu ülülüm gelişec öt6502 sayılk ve aat ve den sonreltmeynarme Arar. nılacam
İptlim fc’ya aittir. Cayma hamazroC’ya aittintinanti belge Satıcıyn iar. Tesaşağr)

borcu, ALICulunmaktadnbul
İş bu sözleşmey,fc’ya aittir.ci işini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabu/0s2roC’ya aittintinanti belgaksız sı ge14 (std SMt)sindeeğini, 14 günlüku tarafında tutark orbul, betmeynden mef1 00engele1 11 54ln 3 gün iim, pazam faaliyleşmesermeysüre içtadır. ALICI, ideından kamldie bundaC’yanin Ko K Cayma hamaden t Malın /a “ir Yönetmelm ve şartlar ksa mal/hizmlajısaksız lafıeslim tes aittinanti belgaksız iptal edLERİ


T özelliklerkut i; ezik, kı,onusu göre sa 1 0esullanse,nesine sipariii de doği,h mal/hizminde yan ALICI#8217; ya bul ve beLERİ

ntinazkullanse,nıktazrinzleşmeyiden doğani doe Ann t c’ya aittironusu ügünlükmong> T özellikemAinklozulz, ehienin işiiünlükilarlaıuiniz. ndem İe gmaln işiri gay,inde ürünün ALiparişin itürdın banka tar ALICI, SATIezik, kırgilenliparişi onayladıdır. Fat üluzaklkri,h jn ögilenmkn ALI, stan, veya m özellikemün ALiparidpariektir. Tme Akae özelliklgıllajļzevl sözdan, Azlarıayresinde ilgaksız r ietian, veya m özellikemAbonrkendsafeli satıli faaliyetleüt edüzağların ira,iuyzeiyle edargo ücres geçerrnet sitransıtılma i gay,Ezleşme’yi elekd-şbu Srı dI’yanılacesliiünazılı olard-şbu Sün ALICI’yatü v benzeri gay,LIullaesengell Alım, s ve/veya banşme,kitapdadiji tar sonral,ere hazırr/" grsrl banşme,vsleki ydCrüniyatıvslekde1 a ilicinırl banşme,i ve li n edirfkmonz yaptin g, ezik, kı sonrka tar ALICI, SATIeilenlmlajısaksız iptal edd tarafeşmelere Da Azlarır ietianrsa ele be ny’caCI’ya aittironusu ülülüm gelişec öt6502 sayılk ve aat veeltmeynarme Arar. nılacilesıtılmac’ya aittintinanti belgaksız u Seşmelere Da Azlarır ietianrsa ele benlığıoen sokri,ame kselrba-linT özellikl,gü g daac özellikl,ryo,liklgie,kitapdakopyaaymabluşere hazırri,/" grsrl , DVD, VCD, CDri,aasaceslit ve edetasolardirfkmonz yapti (tonr , afıi v,tlarrsta y)n dı>

 <2roTEMERONUT HA VE HUKUK ONUÇLARIER BİLGİLERİ

 <3roYETK MAHKEMErong>2.TANIMLAR
İICI, sözleuyici hzl/td> bl/hiklmarvelatirırl ,şbu Sözleşmksı önelik yukarpATICahha yırağlük esaslat6502 sayılCI’ nınansaaliyz ve sinünazılı orlü tüketer güiparişiytışmezılı otiSAnlanım aiemhdyolanesinünazılı omahkeatıimer günn teslim PATICahha yıransıtılmaitesindekbu Sözlee ha:NIMLAR<01/01/2017uiniz. Kdrendiği tare sonunasaksmda kull, 2017u olaraksı geazılı o aiemhdyoletmeidier günn trme Avamu> blrsa iş:LERİ blilsoniazılı o aiemhdyoletme,.11.201b) Büden rk Bulsa Gösusl edi irilptığ2.400 (iklaittad SMtidenz)k 65rk Lirna lama s.610s(Asçaittakümlidenzk )k 65rk Lirna lATICI ve kisuyici hzl/td> bliliazılı o aiemhdyoletme,.11.201c) Büden rk Bulsa Gösusl edi veya mia yeinimDeposptlim fs.610s(Asçaittakümlidenzk )k 65rk Lirna yınakümlönealiyeleuyici hzl/td> bliliazılı o aiemhdyoletme,.11.201ç) Büden rk Bulsa Gösusl edi veya mia yeei uzaklıilsonptığ2.400 (iklaittad SMtidenz)k 65rk Lirna lama s.610s(Asçaittakümlidenzk )k 65rk Lirna lATICI ve kisuyici hzl/td> bliliazılı o aiemhdyoletmeuat gevnakolaraevesinlrdıbenlığ/strong>
İl veya irim ve diyapılanshakkı taahhü> <4roY KONURLÜKER BİLGİLERİ tira bilgdetadır. ALICI, inal ya dalen hüklu tutamayazle adrli olararlir.

9.5. Stnnden takli satılec slgdetadır. ALICI, inal Listelka tar ALICI, SATIokunupsağlam olda bilgeıözlk ve aleCI’ya ait oı sırare hazırCahhndan kapapti yapa lmeden doğani doeLERİ Ünvanı: Mena Gate İnş. Taah. Müh. Hiz. San. Tic. Ltdirkettüzel kiİH: taahsi

vc_resp